Lista aktualności Lista aktualności

Akcja sadzenia drzew z firmą Agaris Myco Poland !

Producent podłoża do uprawy pieczarek – Agaris Myco Poland, przeprowadził wraz
z naszym Nadleśnictwem akcję sadzenia drzew, w swoim zakładzie w Woli Makowskiej. Pracownicy firmy wkopali prawie 900 sadzonek roślin z gatunków: klon zwyczajny, klon jawor, buk zwyczajny oraz śliwa ałycza (mirabelka).

- Wszystkie sadzonki pochodzą z certyfikowanej szkółki leśnej - powiedział Mariusz Wasiak pracownik Nadleśnictwa Skierniewice. – Przy ich wyborze kierowaliśmy się względami bioróżnorodności, szybkości wzrostu oraz łatwości, z jaką mogą się ukorzenić.

- Agaris dba o naturę a zasadzenie prawie 900 drzew, jest ważnym krokiem na drodze
do zmniejszenia „śladu węglowego” naszej firmy – wyjaśnia Rafał Nawrocki prezes Agaris Myco Poland. – jesteśmy dumni z naszych pracowników, za ogromny entuzjazm
i zaangażowanie, z jakimi dołączyli do tej inicjatywy.

Drzewa są kluczowym czynnikiem w ochronie środowiska. Jedno drzewo pochłania rocznie
6-7 kg CO2. Las posadzony przez Agaris będzie po wyrośnięciu pochłaniał ponad 5 ton tego gazu rocznie. Ponadto drzewa regulują gospodarkę wodną w swojej okolicy, ograniczając odpływanie wody deszczowej z gleby i przeciwdziałając suszom. Dają też schronienie i pokarm wielu gatunkom zwierząt oraz owadów w tym pszczół i innych zapylaczy.