Lista aktualności Lista aktualności

Rozstrzygnięto gminny konkurs ekologiczny „Ratujmy naszą planetę”

W minioną środę, 21 kwietnia został rozstrzygnięty gminny konkurs ekologiczny „Ratujmy naszą planetę”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach.

 

Nadleśnictwo Skierniewice, obok Gminy Skierniewice,  Zespołu Parków Krajobrazowych Wojewódzka Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Skierniewicach, zostało współorganizatorem  ww. konkursu oraz objęło go  patronatem.

Celem konkursu było m.in.  podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów w zakresie postępowania z odpadami, w tym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kształtowanie postaw proekologicznych czy rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Współzawodnictwo przeznaczone było dla uczniów klas 0-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Skierniewice, z podziałem na cztery kategorie:


Kat. 1 – oddziały przedszkolne tzw „zerówki”
Kat. 2 – klasy I – III
Kat. 3 – klasy IV – VI
Kat. 4 – klasy VII - VIII


Dzieci z oddziału przedszkolnego miały samodzielnie wykonać pracę plastyczną w temacie „Las w mojej okolicy – jak jest, jak powinno być”. Uczniowie  klas I-III wykonywali plakat nt. „Ziemia wyspa zielona”. Z kolei uczniowie klas IV-VI mieli za zadanie ułożyć wiersz o tematyce ekologicznej, która mogła dotyczyć ochrony powietrza, wód, gleby, gospodarki odpadami, roślin lub zwierząt. Uczniowie klas VII-VIII wykonali natomiast strój ekologiczny z surowców wtórnych dla siebie lub członka swojej rodziny,

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli współorganizatorów wyłoniła w każdej kategorii 3 pierwsze miejsca oraz wyróżnienia. Wszystkie prace były bardzo dobre i oryginalne. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!