Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

 

Pomniki przyrody są jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych. Ustawa o ochronie przyrody mówi, że: „pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie". Na terenie nadleśnictwa znajduje się 135 pomników przyrody. Większość tych pięknych drzew spotkać można w leśnictwie Zwierzyniec. Najciekawszy egzemplarz dębu bezszypułkowego rośnie w leśnictwie Chociw. Drzewo o obwodzie 626 cm rozdziela się na wysokości i 1,5 metra na 4 pnie o obwodach 257, 240, 238, 225 cm. Jest to najgrubszy w Lasach Państwowych dąb bezszypułkowy, nazywany „cztery dęby".

 

Fot. Zasoby nadleśnictwa