Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

RDLP w Łodzi posiada certyfikat przyznawany gospodarce leśnej PEFC.

 

 

Certyfikat PEFC


           W wyniku przeprowadzonego audytu gospodarki leśnej wg. zasad PEFC firma Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznała RDLP w Łodzi nowy certyfikat o numerze: CSL/1266/2024 potwierdzający spełnienie wymagań Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003:2012 v.2 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” w zakresie: „Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi”, z okresem obowiązywania od 13.01.2024 r, do 12.01.2027 r.
 

 

 

 

    

Dane dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.