Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

RDLP w Łodzi posiada dwa certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: PEFC oraz FSC® (C018276).

 
 

 

Certyfikat FSC


      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi informuje, że z dniem 7 maja 2018 r. otrzymała wznowienie certyfikatu gospodarki leśnej w systemie FSC® (C018276). Numer certyfikatu: SGS-FM/COC-011009 (skan w załączeniu).

 

Certyfikat PEFC


      Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi informuje, że w wyniku przeprowadzonego audytu gospodarki leśnej, otrzymała kontynuację certyfikatu na kolejne 3 lata (poprzedni z 13 stycznia 2012 roku - niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC).
 
    Ostatni audyt odbył  się w dniach 4 – 6  grudnia 2017 r. Aktualny certyfikat o numerze PL PEFC-12/0006 pozostaje ważny od dnia 13.01.2018 r. do dnia 12.01.2021 r.
 
    

Dane dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.