Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa Skierniewice

Nadleśnictwo Skierniewice powstało pod koniec I wojny światowej. Najstarszy dostępny dokument, w którym wymienia się Nadleśnictwo Skierniewice pochodzi z lipca 1919 roku.


     Nadleśnictwo często zmieniało swój zasięg, ale zawsze główną jego część stanowiła Puszcza Bolimowska, będąca pozostałością dużego zwartego kompleksu leśnego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na bazie lasów Księstwa Łowickiego utworzono Nadleśnictwo Skierniewice.

     Liczyło ono 9001 ha i obejmowało leśnictwa: Łyszkowice, Zwierzyniec, Strzelna, Ruda i Puszcza Mariańska. Po zmianach w kolejnych latach na koniec roku 2000 ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Skierniewice wynosiła 14 291 ha, w tym obręb Skierniewice 8723 ha (8 leśnictw) i obręb Rawa Mazowiecka 5568 ha (4 leśnictwa).

     Interesującym obiektem jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Zwierzyniec Królewski", na terenie którego zlokalizowane jest biuro nadleśnictwa.

 

Brama wjazdowa do Zwierzyńca. Widok od strony Skierniewic. Lata 30 XX wieku.


  
     Stan lasów po zakończeniu II wojny światowej był bardzo zły. Lasy państwowe jak i prywatne były silnie przerąbane i postrzelane. Lasy, które wchodzą w skład obecnego Nadleśnictwa Skierniewice to w większości pozostałości dawnych puszcz: Bolimowskiej i Korabiewskiej (Mariańskiej). Łączyły się one kiedyś ze sobą oraz z puszczami: Jaktorowską i Kampinoską.Pierwsze plany urządzenia lasów skupiały się głownie na uporządkowaniu lasów, odnowieniu płazowin, halizn oraz zrębów sanitarnych. Dominował głownie zrębowy sposób zagospodarowania. Z biegiem czasu coraz częściej stosowano rębnie częściowe i gniazdowe.

     Teren ten jest jednym z największych skupisk drzew pomnikowych w środkowej Polsce. Wg inwentaryzacji z 1992 r. stwierdzono 430 drzew pomnikowych należących do 12 gatunków.