Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Nasiennictwo

Na terenie Nadleśnictwa Skierniewice zlokalizowane są następujące obiekty z zakresu nasiennictwa i selekcji:

 • Drzewa mateczne czereśni ptasiej ( l-ctwo Rylsk ) - 13 sztuk
 • Wyłączony drzewostan nasienny dębu szypułkowego ( l-ctwo Zwierzyniec ) o powierzchni - 3,83 ha
 • Gospodarcze drzewostany nasienne sosny zwyczajnej - o łącznej pow. - 313,87 ha
 • Gospodarcze drzewostany nasienne brzozy brodawkowatej - o łącznej pow. - 12,58 ha
 • Gospodarcze drzewostany nasienne dębu szypułkowego - o pow. - 59,10 ha
 • Gospodarcze drzewostany nasienne dębu bezszypułkowego - o pow. - 55,62 ha
 • Gospodarcze drzewostany nasienne olszy czarnej - o pow. - 20,42 ha
 • Źródła nasion dla klonów: jawora i zwyczajnego, lipy drobnolistnej, dębu czerwonego, grabu zwyczajnego i czereśni ptasiej.


Na terenie leśnictw Babsk i Pszczonów zlokalizowano dwa bloki upraw pochodnych sosny zwyczajnej. Łączna powierzchnia upraw pochodnych założonych na tym terenie to 35 ha. W leśnictwie Zwierzyniec tworzony jest blok upraw pochodnych dęba szypułkowego, w oparciu o materiał nasienny z WDN Dbsz położony w tym leśnictwie, aktualna pow. 8 ha.

 

 

W leśnictwie Rylsk (obręb Rawa Mazowiecka) położone są Plantacje Nasienne i Plantacyjne Uprawy Nasienne sosny zwyczajnej, które zajmują prawie 32 ha.

  Całość zbioru nasion z tych obiektów wykonują wyspecjalizowane firmy usługowe pod fachowym nadzorem pracowników Służby Leśnej i przy wykorzystaniu nowoczesnych podnośników.

 

 

 

 fot. Zasoby nadleśnictwa. Pozyskiwanie szyszek.

 

Szkółkarstwo

Nadleśnictwo prowadzi produkcję szkółkarską w Szkółce Centralnej o powierzchni produkcyjnej 4,3 ha, oraz w Szkółce Chociw o powierzchni 1 ha. Roczna produkcja obejmuje około 3,5 mln. szt. sadzonek w gamie ponad 40 gatunków drzew i krzewów leśnych oraz gatunków ozdobnych.

     Szkółka Centralna wyposażona jest w deszczownię stałą, oraz 6 namiotów foliowych, co pozwala ograniczyć wpływ czynników klimatycznych. Produkcja zaspokaja w pełni potrzeby własne, nadwyżki przeznaczane są na potrzeby odbiorców prywatnych, głównie dla rolników na zalesienia gruntów porolnych. Od 2005 roku ruszyła produkcja sadzonek mikoryzowanych biopreparatem z grzybem Hebeloma crustuliniforme. Sadzonki przeznaczone są do zakładania upraw leśnych na gruntach porolnych.

  

Fot. Zasoby nadleśnictwa. Szkółka Nadleśnictwa Skierniewice

 

Odnowienia i zalesienia

 

Średnie roczne rozmiary prac odnowieniowych i zalesieniowych w Nadleśnictwie Skierniewice według Planu Urządzania Lasu na lata 2013-2022:

 •     Odnowienia zrębów - 41 ha.
 •     Odnawianie w rębniach złożonych - 106 ha
 •     Zalesienia gruntów porolnych - 1,7 ha.
 •     Odnowienia zrębów zaległych i  płazowin - 5,6 ha.
 •     Dolesienia luk - 0,5 ha.
 •     Podsadzenia produkcyjne - 0,6 ha
 •     Poprawki i uzupełnienia w uprawach i młodnika - 0,35 ha
 •     Poprawk i uzupełnienia na gruntach projektowanych do odnowieniach i zalesienia - 15,5 ha


    Podstawowe gatunki wprowadzane na uprawy leśne to: sosna, dąb, modrzew, brzoza, olsza, buk, jesion.

        W ostatnich latach wyraźnie rośnie udział gatunków liściastych, co wynika z ograniczania wielkości zrębów, wzrostu powierzchni objętych rębniami złożonymi oraz prowadzonej przebudowy drzewostanów, mającej na celu wzbogacenie składu gatunkowego drzewostanów, dostosawanie do lokalnych warunków siedliskowych, oraz zwiększenie odporności na szkodliwe czynniki biotyczna i abiotyczne.

  

Fot. Kamil Czech. Odnawianie zrębu, leśnictwo Kaczew.

 

Pielęgnowanie lasu

Pielęgnowanie lasu ma na celu ukształtowanie drzewostanów o prawidłowym składzie gatunkowym oraz wysokiej jakości hodowlanej i technicznej.

      W Nadleśnictwie Skierniewice w związku z dużą ilością zakładanych corocznie upraw, zabiegi pielęgnacyjne wykonywane są na znacznej powierzchni.

Przeciętne roczne rozmiary tych zabiegów to odpowiednio:

    pielęgnowanie gleby - 370 ha
    czyszczenia wczesne - 118 ha
    czyszczenia późne - 90 ha
    trzebieże wczesne - 137 ha
    melioracje agrotechniczne - 149 ha

       Służba Leśna nadzoruje prawidłowość i staranność wykonania tych zabiegów, gdyż mają one decydujący wpływ na kształt przyszłych pokoleń lasu i są niezbędne dla prawidłowego rozwoju upraw leśnych.

 

  

Fot. Kamil Czech