Wydawca treści Wydawca treści

Lasy i teren Nadleśnictwa monitorowane

Tereny leśne Nadleśnictwa Skierniewice są monitorowane zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi nr 21 z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Administratorem zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  jest Nadleśnictwo Skierniewice, Maków ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice.

Monitoringu lasów reguluje Zarządzenie 21/12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. (zn. spr.: DK-DT-2504-1/12) w sprawie ochrony danych osobowych, w ramach obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń na terenach lasów - monitoringu lasów.

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, że:
1.    Administratorem  Pani/Pana danych osobowych są LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE w Makowie, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice, adres e-mail: skierniewice@lodz.lasy.gov.pl;

2.  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym;

3.  Zapisy monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni;

4. W przypadku naruszeń prawa odbiorcą zapisów zarejestrowanych przez monitoring będzie Policja;

5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania;

6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 

BUDYNEK BIUROWY NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE JEST MONITOROWANY

Regulamin Monitoringu Wizyjnego w budynku biurowym Nadleśnictwa Skierniewice znajduje się w załącznikach poniżej.