Kontakt Kontakt

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice
46 831 20 18 lub 19
46 831 20 20

Maków, ul. Zwierzyniec 2

96-100 Skierniewice

woj. łódzkie

 

NIP 836-000-62-56
REGON 750015067

 

Biuro nadleśnictwa jest czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:00 - 15:00

 

Sprzedaż drewna w leśnictwach w obrębie Skierniewice odbywa się

we wtorki w godzinach 7:00 - 11:00, w obrębie Rawa Mazowiecka

w piątki w godzinach 7:00 - 11:00. Możliwa jest również sprzedaż w innym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z właściwym leśniczym. Płatność gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem na konto bankowe.

 

Nadleśniczy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki od 13:00 do 15:00. W razie konieczności wyjazdu Nadleśniczego poza teren Nadleśnictwa, interesantów w sprawie skarg i wniosków przyjmie Zastępca Nadleśniczego lub inna osoba wskazana przez kierownika jednostki.

 

Nr rachunku bankowego:

BNP 61 2030 0045 1110 0000 0001 2490

 

Link do strony dotyczącej możliwości zakupu drewna opałowego w nadleśnictwach:

- Drewno opałowe - RDLP Łódź (lasy.com.pl)

 

 

 

 

 

 

Nadleśniczy
Jarosław Liński
46 831 20 18
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Wierzchowski
600 474 430
Główny Księgowy
Agnieszka Kapera
46 831 20 18 w. 33
Inżynier Nadzoru
Tomasz Kaczmarczyk
600 474 425

Dział Zagospodarowania Lasu

Anna Błaszczyk
Specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 44
Andrzej Jakubowski
Starszy Specjalista SL ds. Użytkowania lasu
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 29
Michał Mucha
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 28
Magdalena Grabowska
Specjalista SL ds. obrotu drewnem
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 34
Emilia Miedzińska
Specjalista SL ds. turystyki i edukacji
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 34
Mariusz Wasiak
Leśniczy ds. szkółkarstwa i hodowli lasu
Tel.: 46 831 20 18 w. 28 lub 600-474-423

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Bomba
Starsza Księgowa
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 30
Henryka Janus
Starsza Księgowa
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 32
Anna Szczęsna
Starsza Księgowa
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 30

Posterunek Straży Leśnej

Wojciech Bugzel
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 600-474-414 lub 46 831 20 18 w.27
Szczepan Małachowski
Strażnik Leśny
Tel.: 664-921-863 lub 46 831 20 18 w.27

Stanowisko ds. Pracowniczych

Joanna Wierzchowska
Starszy Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 37

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kamil Czech
Sekretarz
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 wew. 36
Małgorzata Felczyńska
St. Spec. ds. budowlanych i mieszkaniowych
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 35
Paweł Smulski
Specjalista SL ds. administracji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Tel.: 46 831 20 18 w. 31
Anna Szymańska
Sekretariat
Tel.: 46 831 20 18 lub 19
Tomasz Zarzycki
Robotnik Leśny
Adam Placek
Robotnik leśny - kierowca

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Dyżurny PAD
Tel.: 728-465-841 46-833-95-01