Kontakt Kontakt

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice
46 831 20 18 lub 19
46 831 20 20

Maków, ul. Zwierzyniec 2
96-100 Skierniewice
Regon: 750015067, NIP 836-000-62-56

Nadleśniczy
Hubert Kania
46 831 20 18 w. 24
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Wierzchowski
600 474 430
Główny Księgowy
Agnieszka Kapera
46 831 20 18 w. 33
Inżynier Nadzoru
Tomasz Kaczmarczyk
600 474 425

Dział Zagospodarowania Lasu

Anna Błaszczyk
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 28
Andrzej Jakubowski
Starszy Specjalista SL ds. Użytkowania lasu
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 29
Michał Mucha
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 28
Magdalena Grabowska
Specjalista SL ds. obrotu drewnem
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 34
Emilia Miedzińska
Specjalista SL ds. turystyki i lasów niepaństwowych
Tel.: 45 831 20 18 lub 19 w. 34

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Bomba
Starsza Księgowa
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 30
Henryka Janus
Starsza Księgowa
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 32
Anna Szczęsna
Starsza Księgowa
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 30

Posterunek Straży Leśnej

Paweł Domagalski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 600 474 411
Wojciech Bugzel
Strażnik Leśny
Tel.: 600 474 414

Stanowisko ds. Pracowniczych

Joanna Wierzchowska
Specjalista ds. Pracowniczych
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 37

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Marek Kubik
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 539 925 699
Małgorzata Felczyńska
St. Spec. ds. budowlanych i mieszkaniowych
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 w. 35
Kamil Czech
Spec. SL ds. Informatyki
Tel.: 46 831 20 18 lub 19 wew. 35
Joanna Frukacz
Sekretariat
Tel.: 46 831 20 18 lub 19
Kazimierz Kruk
Robotnik Obsługi
Tel.: 600 474 413
Stanisław Żakowski
Robotnik Obsługi
Tomasz Zarzycki
Robotnik Leśny