Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Każda wycieczka w leśne zakątki jest niepowtarzalna, dostarcza nam pozytywnych wrażeń, wycisza, relaksuje. Mimo, iż na pozór lasy mogą wydawać się mało zróżnicowane, to faktycznie poszczególne ich fragmenty są wyjątkowe. Wszystkich chętnych na spedzenie wolnego czasu na łonie natury serdecznie zapraszamy do odwiedzenia urolkiwych zakątków Nadleśnictwa Skierniewice

Pracownicy Nadleśnictwa Skierniewice otwarci są na współpracę w przygotowywaniu i prowadzeniu zorganizowanego wypoczynku na terenie lasów nadleśnictwa oraz prowadzeniu zorganizowanych form edukacji poprzez:


- udostępnianie miejsc wypoczynku
- informowanie społeczeństwa o zagrożeniach lasu
- stałą współpracę z miejscowymi szkołami, samorządami lokalnymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczo-leśnej
- kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz właściwego stosunku do środowiska, roli lasów, gospodarki leśnej i leśników w zachowaniu i kształtowaniu przestrzeni przyrodniczej kraju
- współpracę z instytucjami oraz organizacjami ekologicznymi organizującymi konkursy o tematyce przyrodniczo-leśnej

 

Przy biurze Nadleśnictwa Skierniewice mamy punkt edukacji ekologicznej.
 
Wyposażony jest w 13 tablic o tematyce przyrodniczo-leśnej. Znajduje się tu zadaszenie ze stołami i ławkami oraz miejsce ogniskowe. Jednorazowo z punktu może korzystać około 70 osób. Do dyspozycji jest również świetlica.
 
W punkcie edukacyjnym realizowane są następujące tematy:
 
-   charakterystyka przyrodniczo-leśna nadleśnictwa
-   naturalne i sztuczne odnowienie lasu
-   warstwowa budowa lasu
-   szkółka leśna – „sadzonka z nasionka"
-   znaczenie różnych gatunków drzew w lesie
-   pielęgnowanie lasu
 

 
      Przez obszar nadleśnictwa oraz w jego zasięgu terytorialnym przebiega 8 ścieżek edukacyjnych (wspólne z Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym). Ścieżki nie są oznakowane w terenie – broszury zawierające mapki i opisy poszczególnych ścieżek można uzyskać w Dyrekcji BPK.
 
1. Ścieżka edukacyjna ,,Ruda Chlebacz"
 
Tematyka: Porównanie borów i wilgotnych lasów olszowych o specyficznej budowie kępkowo-dolinowej z elementami szuwarowymi oraz łęgu olszowego.
Ilość przystanków – 4
Długość trasy - 3 km.
Czas zwiedzania - 50 min


                                  

                                                    Fot. Grzegorz Karwat. Widłak wroniec
 

2. Ścieżka edukacyjna ,,Dolina Rzeki Rawki"
 
Tematyka: Walory przyrodnicze Doliny Rawki, rezerwatu na całej długości rzeki.
Ilość przystanków - 3, 5 lub 11
Długość trasy - 5, 7 lub 12 km
Czas zwiedzania - 2,5; 3,5 lub 7 godz.   

      
 

Fot. Kamil Czech. Rezerwat rzeki Rawki

 

3. Ścieżka edukacyjna ,,Droga Łowicka"
 
Tematyka: Tereny leśne i łąkowe tzw. polany Puszczy Bolimowskiej z rezerwatem łąkowym Polana Siwica.
Ilość przystanków - 5
Długość trasy - 14 km
Czas zwiedzania - 4 godz.
 
4. Zielona Szkoła – Kopanicha-Rawka
 
Temat podstawowy: aktywny wypoczynek dla miłośników turystyki rowerowej połączony z poznawaniem przyrody.
Ilość przystanków - 5
Długość trasy - 8 km
Orientacyjny czas zwiedzania - 4 godz.
 
5. Droga leśników
 
Temat podstawowy: aktywny wypoczynek dla miłośników turystyki rowerowej połączony z poznawaniem przyrody.
Długość - 16 km
Orientacyjny czas zwiedzania - 2,5 godz.

  

Fot. Kamil Czech. Na szlaku.

 

6. Skrajem Puszczy Bolimowskiej

Temat podstawowy: porównanie różnych typów lasów-bory sosnowe i lasy olchowe.
Ilość przystanków - 5
Długość - 4 km
Orientacyjny czas zwiedzania - 1,5 godz.
 
7. Szlakiem Wielkich Polan

Temat podstawowy: poznanie najcenniejszych polan śródleśnych BPK oraz terenów sąsiadujących z nimi.
Ilość przystanków - 7
Długość - 15 km
Orientacyjny czas zwiedzania - 9 godz.

 

 
 

Fot. Grzegorz Karwat. Polana.


8. Nieborów-Siwica-Arkadia
 
Temat podstawowy: walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze Nieborowa, Arkadii i rezerwatu Polana Siwica.
Ilość przystanków - 3
Długość - 26 km
Orientacyjny czas zwiedzania – 6 godz.

 

  

Fot. Adam Biernat. Pałac w Nieborowie