Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Pracownicy Nadleśnictwa Skierniewice otwarci są na współpracę w przygotowywaniu i prowadzeniu zorganizowanego wypoczynku na terenie lasów nadleśnictwa oraz prowadzeniu zorganizowanych form edukacji poprzez:


- udostępnianie miejsc wypoczynku
- informowanie społeczeństwa o zagrożeniach lasu
- stałą współpracę z miejscowymi szkołami, samorządami lokalnymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczo-leśnej
- kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz właściwego stosunku do środowiska, roli lasów, gospodarki leśnej i leśników w zachowaniu i kształtowaniu przestrzeni przyrodniczej kraju
- współpracę z instytucjami oraz organizacjami ekologicznymi organizującymi konkursy o tematyce przyrodniczo-leśnej

 

Przy biurze Nadleśnictwa Skierniewice mamy punkt edukacji ekologicznej.


Wyposażony jest w 13 tablic o tematyce przyrodniczo-leśnej. Znajduje się tu zadaszenie ze stołami i ławkami oraz miejsce ogniskowe. Jednorazowo z punktu może korzystać około 70 osób. Do dyspozycji jest również świetlica.
 
W punkcie edukacyjnym realizowane są następujące tematy:
 
-   charakterystyka przyrodniczo-leśna nadleśnictwa
-   naturalne i sztuczne odnowienie lasu
-   warstwowa budowa lasu
-   szkółka leśna – „sadzonka z nasionka"
-   znaczenie różnych gatunków drzew w lesie
-   pielęgnowanie lasu


 

 

Drugi punkt edukacji ekologicznej Nadleśnictwa Skierniewice znajduje się przy leśniczówce Leśnictwa Babsk.

 

Wyposażony jest w tablice o tematyce przyrodnicz-lesnej, zadaszenie ze stołami oraz miejsce ogniskowe. Jednorazowo z punktu może korzystać blisko 50 osób. Podobnie jak w przypadku punktu zlokalizowanego przy siedzibie nadleśnictwa w Szkółce Centralnej, pracownicy nadleśnictwa realizują tutaj wiele ciekawych tematów edukacyjnych, które ustalane są z opiekunami grup.

 


Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się ze ścieżką edukacyjną "Zwierzyniec Królewski". Nieopodal siedziby nadleśnictwa oraz punktu edukacyjnego w Szkółce Centralnej wszyscy zainteresowni mogą samodzielnie lub w przypadku grup zorganizowanych z pracownikiem nadleśnictwa, zapoznać się z jej tematyką. Zarówno tematyka, jak i sam drzewostan dookoła przebiegu ścieżki jest bardzo zróżnicowany, przez co ścieżka jest niezwykle atrakcyjna.
 

 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki edukacyjnej "Zwierzyniec Królewski", nieopodal punktu edukacji ekologicznej oraz przy parkingu leśnym nadleśnictwo udostepniło punkt odpoczynku turysty, który wyposażony jest w zadaszenie ze stołem i ławami oraz tablicę edukacyjną i hotel dla owadów. Obok znajduje się także odnowiona kapliczka.

 

Zdjęcie przedstawiające pukt odpoczynku tyrysty wyposażony w drewniane zadaszenie, stół z ławami, tablicę edukacyjną i hotel dla owadów.