Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo

w załączniku znajduję się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Skierniewice.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice z dnia 08.08.2023 roku w sprawie postępowania z wpływającymi CV poza okresem rekrutacji, Nadleśnictwo Skierniewice informuje, iż dokumenty aplikacyjne od kandydatów na wolne stanowiska pracy, przyjmuje wyłącznie w ramach naborów, ogłoszonych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Skierniewice. Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszonymi naborami. Nadleśnictwo informuje jednocześnie, że w związku z powyższym, dokumenty aplikacyjne (życiorys, cv itp.) złożone lub przesłane poza procedurą ogłoszonych naborów, pozostaną bez rozpatrzenia. Nadleśnictwo informuje, że nie odsyła dokumentów; wszelkie dokumenty aplikacyjne złożone drogą elektroniczną lub tradycyjną, poza procedurą ogłoszonych naborów, zostaną zniszczone w niszczarce oraz usunięte z poczty elektronicznej.