Wydawca treści Wydawca treści

Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki Zwierzyniec

Nadleśnictwo Skierniewice publikuje postępowanie przetargowe pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki Zwierzyniec.

 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki Zwierzyniec

Oznaczenie sprawy: SA.270.8.2021

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.07.2021 r. 2021/BZP 00128629/01

ID postępowania w serwisie MINIPORTAL: fb0896d3-9880-4f23-bf88-23940e161353

 

 

Aktualizacja z dnia 10.08.2021 r.

Informacja dotycząca kwoty jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 305 000,00 zł brutto.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.08.2021 r.

 

Nadleśnictwo Skierniewice publikuje w załączeniu informację z otwarcia ofert w związku z postępowaniem przetarhowym pn. "Termomodernizacja budynku mieszklanego jednorodzinnego leśniczówki Zwierzyniec".

 

Wybór najkorzystnieszej oferty z dnia 16.08.2021 r.

 

Nadleśnictwo Skierniewice publikuje w załączeniu informację z wyboru najkorzystniejszej oferty.