Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu (OChK) obejmują tereny wyróżniające się krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniące funkcję korytarzy ekologicznych. W granicach zasięgu nadleśnictwa znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu.

Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej


OChK Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Aktualnie obszar funkcjonuje na podstawie Uchwały NR LIX/1630 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie OChK Pradoliny Warszawsko Berlińskiej położonego na terenie gmin: Bolimów, Nieborów, Miasto Łowicz, Łowicz, Domaniewice, Bielawy, Bedlno, Krzyżanów, Piątek, Góra Św. Małgorzaty, Kutno, Witonia, Miasto Łęczyca, Łęczyca, Wartkowice, Świnice Warckie, Grabów i Uniejów o powierzchni 36650 ha. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 4487,29 ha, z tego 309,59 ha gruntów w zarządzie nadleśnictwa, położonych głównie w uroczyskach: Nieborów i Mokra.

Fot. Grzegorz Karwat


Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Górnej Rawki


OChK Górnej Rawki. Aktualnie obszar funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia NR 36/1997 Wojewody Skierniewickiego, w sprawie OChK Górnej Rawki położonego na terenie gmin: Koluszki, Jeżów, Głuchów, Rawa Mazowiecka o powierzchni 8400 ha. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 5356,67 ha, z tego 411,04 ha gruntów w zarządzie nadleśnictwa, położonych głównie w uroczyskach: Las Głuchowski i Las Pruski.

 

Fot. Kamil Czech. Dolina Rawki.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowicki z doliną środkowej Rawki

 

Został utworzony na mocy Uchwały nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. kolejno zmieniony Rozporządzeniem nr 36 Wojewody skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 r., a następnie Rozporządzeniem NR 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. Obszar zajmuje powierzchnie 25753 ha. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa w gminach: Nowy Kawęczyn, Biała Rawska i Rawa Mazowiecka znajduje się 15659,18 ha, z tego 5325,50 ha gruntów w zarządzie nadleśnictwa, położonych głównie w uroczyskach: Las Babski i Las Konopniński.

 

  

Fot. Kamil Czech. Las Babski, wycieczka turystyczno-edukacyjna.