Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Korzystaj bezpiecznie z lasu

Każda wycieczka w leśne zakątki jest niepowtarzalna, dostarcza nam pozytywnych wrażeń, wycisza, relaksuje. Mimo, iż na pozór lasy mogą wydawać się mało zróżnicowane, to faktycznie poszczególne ich fragmenty są wyjątkowe. Wszystkich chętnych na spedzenie wolnego czasu na łonie natury serdecznie zapraszamy do odwiedzenia urolkiwych zakątków Nadleśnictwa Skierniewice

 

W celu zapewnienia miłego i bezpiecznego wypoczynku w lesie Nadleśnictwo Skierniewice udostępania społeczeństwu miejsca postoju postojazdów, ścieżki edukacyjne, punty edukacji przyrodniczo-leśnej. Przez tereny leśne zarządzane przez Nadleśnictwo Skierniewice przebiegją również liczne szlaki turystyczne - piesze, rowerowe, jak również szlak konny i trasa biegowa. Obiekty znajdujące się na stanie nadleśnictwa oraz regulaminy korystania z nich oraz ze szlaków i pokoju gościnnego znaleźć można tutaj.

 

 

Nadleśnictwo organizuje turystykę leśną poprzez:


- udostępnianie miejsc wypoczynku
- informowanie społeczeństwa o zagrożeniach lasu
- stałą współpracę z miejscowymi szkołami, samorządami lokalnymi i innymi instytucjami w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczo-leśnej
- kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz właściwego stosunku do środowiska, roli lasów, gospodarki leśnej i leśników w zachowaniu i kształtowaniu przestrzeni przyrodniczej kraju
 

TURYSTO PAMIĘTAJ!!!

 

Przed wizytą w lesie zapoznaj się zasadami obowiązującymi na terenach leśnych, zagroźeniami jakie mogą cię spotkać. Zadbaj o właściwy ubiór, sprzęt i ciesz się czasem spędzonym na łonie natury.

 

 

Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Leśnicy na bieżąco kontrolują najczęściej uczęszczane szlaki w celu zinwentaryzowania i usuwania drzew, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Dotyczy to głównie drzew z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami). Są jednak miejsca, gdzie chore, a nawet martwe drzewa pozostają w lesie do naturalnego rozkładu. Spotkać je możemy w rezerwatach, powierzchniach referencyjnych czy kępach starodrzewu na powierzchniach zrębowych. Potencjalnie w każdej chwili mogą oderwać się z nich gałęzie a nawet przewrócić całe drzewa. Widząc oznaki chorowe drzew, dla własnego bezpieczeństwa omijajmy je i ciesz się wizytą w lesie.

 

Fot. Bartłomiej Stankiewicz, kępa starodrzewu.